huey_tsai: (Default)
huey_tsai ([personal profile] huey_tsai) wrote2011-03-11 03:01 am

From Twitter 03-10-2011


  • 15:53:34: iidk how to feel about a Korean Hana Kimi. Liked the jap one better. So it's a guy dressed up as a girl in an all girls school. *shrugs*
  • 20:30:34: @purplebellycat WEH. MALAKING WEH. DI KO YUN ALAM.
  • 20:30:59: @purplebellycat :)) I loved Naktasu there. ;_; Nagsusuot ng underwear sa ulo. :))
  • 22:08:45: WHY ARE YOU SO DEFENSIVE?
  • 22:17:43: Oh god, shoti. You are so annoying. Di mo naman kailangang magdabog ah. YOUR PROMDATE LIVES SO FAR. NOT MY FAULT.
  • 22:18:45: So, bakit ako yung tinatapunan mo ng sapatos? Hindi ko kasalanan kung hindi ka makahanap ng promdate on time. Yabang mo kasi eh.
  • 22:40:57: My left eye is itchy.

Tweets copied by twittinesis.com