Dec. 8th, 2012

huey_tsai: (Default)

HI GUYS! \o/

Alam kong mawiwindang kayo dahil sa tagal tagal kong nawala, bigla na lang akong susulpot ulit at magpopost ng bagong entry sa ibang wika! Teka lang muna't magpapaliwanag muna ako bago kayo tuluyang mawalan ng gana sa pagbasa nito. Ang klase namin ay inatasang gumawa ng isang blog post tungkol sa mga bagay bagay na natalakay namin sa klase, at ito na yung proyekto na kailangan naming kumpletuhin! Alam ko na pangunahing layunin ng biglaan kong pagbalik ay dahil lamang sa isang proyekto pero alalahanin niyo sana na totoo naman ang mga saloobin at kaisipin na mababahagi ko dito sa post na ito! Huwag naman din kayo mag-alala dahil gagawa din ako ng panibagong post kasunod nito na isang direktang pagsasalin ng mag sasabihin ko dito para din mas maiintindihan ng iba kong mga kaibigan dito na hindi makaunawa nito at gustong unawain ang mga sasabihin ko.

O, ano pa nga ba ang gagawin ko kundi simulan na ang tunay na pangunahing dahilan kung bakit ako ay bumalik! :)

 

Ano nga ba ang pag-uusapan natin?:) )
Ipapakita ba ng teleseryeng ito ang katotohanan ng buhay ukol sa pagiging mayaman at masaya? Sa ngayon di natin malalaman, pero habang naghihintay tayo sa maaaring maganap sa teleseryeng ito, ito na muna ang isang link sa nakaraan nilang episode! :) Pero kailangan niyong gumawa ng sarili niyong account doon para makanood!

Profile

huey_tsai: (Default)
huey_tsai

August 2013

S M T W T F S
    123
45678 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Page generated Sep. 20th, 2017 12:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags