huey_tsai: (Default)
huey_tsai ([personal profile] huey_tsai) wrote2011-02-22 03:02 am

From Twitter 02-21-2011


  • 00:21:41: Pucha, Di ko pa rin gets.
  • 02:02:11: *Sighs* RT: @patriciagaw: Yuck, Monday nanaman.
  • 20:44:43: Kakauwi ko lang and I have a million things to do.

Tweets copied by twittinesis.com